яНяня

YaNanny являє собою комплексний програмно-організаційний продукт, який крім автоматизації повсякденних процесів та задач, має на меті відпрацювати чіткі, надійні та оптимізаційні алгоритми дій під час процесу найму та взаємодії батьків дітей з нянями! Сучасні технологічні рішення, досвід професіоналів в предметній області по догляду за дітьми, залучення спеціалістів в сфері юриспруденції, дитячої психології, харчування та інших суміжних сфер дозволять проекту гармонічно доповнити існуючі технічні та комунікаційні засоби, а також інтегрувати цей вид діяльності за державними інституціями, як в плані технічної інтеграції (Інтегрована система електронної ідентифікації - id.gov.ua), так і в плані більш зручного и прозорого оподаткування, медичного нагляду, сбору статистики, юридичного захисту тощо.

Місія проекту

Проект YaNanny виконує наступні задачі:

 • вирішує проблему нестачі дитячих садків в країні, шляхом альтернативи в особі няні
 • створює додаткові робочі місця для людей різного віку, рівня освіти та фаху, надаючи можливість офіційно працевлаштуватись нянею, отримувати почасовий оклад, соцпакет, сплачувати податки та забезпечувати свою пенсію, при цьому уникаючи рутинних та виснажливих "паперових" стадій трудової діяльності
 • звільняє величезну кількість людино-годин трудових ресурсів в країні, надаючи доступні за ціною, надійні и оптимізовані в організаційному плані послуги (коли дитина в надійних руках, можно цілком успішно и цілеспрямовано займатися особистою кар'єрою та збільшувати сімейний бюджет, що, в свою чергу, призводить до підвищення рівня життя та комфорта родини, а отже і проживаючих в родині дітей)

Діти - це майбутнє держави, тому сприяння підвищенню рівня та якості життя дітей, однозначно буде мати позитивний вплив на державу так її громадян.

Структура і компоненти

З технічної точки зору, проект можно умовно розділити на наступні компоненти:

1. Клієнтська частина

 • Додаток для няни
  • Web Application (додаток для браузера, кроссплатформений)
  • Android Application (для телефонів та планшетів ОС Android)
  • iOS Application (для iPhone та iPad)
 • Додаток для клієнта
  • Web Application (додаток для браузера, кроссплатформений)
  • Android Application (для телефонів та планшетів ОС Android)
  • iOS Application (для iPhone та iPad)
 • CRM (система керування)
  • Web Application (додаток для браузера, кроссплатформений)
  • Можливо десктопні додатки, скрипти автоматизації тощо

Серверна частина

 • Комплементарні СУБД
 • Web-сервіси

Додаткові елементи

 • Внутрішній API
 • Зовнишній API
 • Пірінгові компоненти
 • Ключі, сертифікати, криптографічні засоби

Як це працює?

YaNanny надає низку корисних сервісів як клієнту, так і няням. Крім цього агенції, та суміжні інституції (як державні так и приватні) мають можливість користуватись зручним API та одержувати статистичні дані.

Для няні

На телефон встановлюється додаток для няні:

 • Виконується реєстрація в системі
  • автоматично йде прив'язка до існуючих систем ідентифікації фізичної особи (id.gov.ua та ін.)
  • формується онлайн-договір, який автоматично вноситься в існуючі реєстри договорів
  • профайл інтегрується з записом в центрі зайнятості за фахом няні
  • надаються запити в медичні заклади, органи правопорядку та ін. в результаті до профайла долучаються довідки
  • підтвердження особистості та надання базового пакета документації від кандидатів
  • в процесі реєстрації шляхом найпростішого та оптимізованого заповнення форм та загрузки документів виконується реєстрація няні як ФОП
  • система має відкриту та просту архітектуру, що надає можливість додавати та модифікувати процес реєстрації, при цьому мінімально змінюючи інтерфейс, або взагалі робити це прозрачно для користувача
 • Заповнюється профайл (анкета) та в процесі трудової діяльності змінюється згідно з освітою, навичками, досвідом, а також існує рейтингово-оціночна система, яка працює автоматично без втручання безпосередньо няні
 • Додаток може комунікувати з іншими додатками телефона через Android або iOS API, а також з базами даних (id.gov.ua, е-малюк) через API цих систем
 • Через YaNanny няні надаються:
  • списки завдань
  • розклад на день (з гнучкою можливістю змін в режимі реального часу)
  • можливість доповідати по виконанню
  • поточний статус майбутніх заказів
  • білінг (майбутній бюджет, історія, статистика)
  • доступ до банківських продуктів и послуг
  • арбітраж при виникнені суперечливих ситуацій або розриву договору
 • Додаток має можливість працювати автономно в офлайн режимі

Для клієнтів (батьків дитини)

На телефон встановлюється додаток для клієнта (цілком окреме клієнтське програмне рішення):

 • виконується реєстрація в системі
 • формується онлайн-договір з інтеграцією з існуючими реєстрами договорів
 • прив'язка до платіжних систем
 • заповнення анкети за даними про дитину (або дітей, якщо їх декілька)
 • вибір няні згідно набору навичок, освіті та ціні на послуги
 • автоматичне узгодження розкладу на день та списку завдань
 • уточнення завдань та розкладу в режимі реального часу
 • через YaNanny клієнту надаються такі можливості:
  • готові шаблони розкладів на день та списку завдань з можливістю гнучкого коректування в режимі реального часу, та кастомізації под індивідуальні потреби
  • "гаряча заміна" няні у випадку, якщо вибрана няня не может виконати завдання
  • всі алгоритми взаємодії між клієнтом та виконавцем автоматично виконуються згідно чинного законодавства, та враховують та оптимізують необхідні податки та комісії
  • білінг (розрахунки з нянями, історія, статистика, яка допоможе ефективно формувати бюджет)
  • додадкові сервіси з більш детального подбору няні, а також глибока перевірка біографії и професійного досвіду
  • інтеграція з медичними закладами, сімейнім доктором тощо
  • "червоні кнопки" для виклику швидкої допомоги, MНС або поліції у надзвичайних ситуаціях
  • додаткові засоби безпеки дитини під час нагляду нянею
  • арбітраж при виникнені суперечливих ситуацій або розриву договору
 • Додаток має можливість працювати автономно в офлайн режимі

Для агенцій та інших інституцій (працевлаштування, медзаклади, інші заклади щодо неповнолітніх)

Серверна частина YaNanny надає можливість за допомогою API отримати статистику, анкетні дані, звіти та інші дані, що забезпечить прозору взаємодію проекту з третіми сторонами, посередниками та будь-яким учасникам процесу. Крім API можливий експорт в формати CSV, JSON, XML, PDF для отримання документації та "миттєвих зрізів" по фільтрам даних.

Одним з важливих и перспективних напрямків є оперативні засоби швидкого виклику медичної, пожежної або поліцейської допомоги у критичних випадках. Наявність "червоної кнопки" робить додаток не лише зручним организаційним інструментом, а також засобом безпеки для дитини!

Медіаможливості

На відміну від паперового діловодства, електронні засоби зберігання та обробки інформації дозволяють додавати відео та аудіо матеріали. Це дуже зручно для створення відео-презентацій додатково до резюме нянь. Також можливі ситуації в яких відео або аудіозапис допоможе прийняти єдине вірне рішення під час арбітражу всередині системи.

Висновок

YaNanny - інноваційний проект з необхідним і надзвичайно потрібним набором інструментів (toolkit) для такою вразливою и важливої сфери як догляд за неповнолітніми. Цей проект інтегрує найсучасніші надбання IT-сфери України, та органічно доповнює вже існуючі бази даних та інструменти керування та обробки інформації, та базується на безпечній та перевіреній інфраструктурі. Прозорий підхід в формуванні структур данних, принципи мікросервісів, математична та логічно довершеність системи, залученість профільних спеціалістів в предметній області починаючи с нульової фази розробки системі дозволить створити не тільки довершений зразок програмного клієнт-серверного забезпечення в масштабах України, а також зробити софт світового рівня, який має потенціал для масштабування та створення не тільки локальних компаній, а також успішно інтегрується в загальносвітову IT-інфраструктуру, та стане її органічною та корисною часткою!

UA EN