Енергетика

Енергетика охоплює всі сфери виробництва і тому має суттєвий вплив на життя українців. Питання модернізації генерування енергії – це ще одна сходинка до виходу на світовий ринок і нагальна проблема економіки та екології України. Мета ДП «НАЦІОНАЛЬНІ ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ» – реалізувати інноваційні енергозберігаючі технології.


 

Світові тенденції в сфері енергетики

 • Розробка стратегічних програм з енергозбереження як на рівні підприємств, так і держави;
 • Децентралізація: залучення приватного сектору (Євросоюз планує до 2035 року залучити до участі на ринку електроенергії до 50% домогосподарств України). Це створить більшу конкуренцію, що посприяє швидшому вирішенню проблеми стабільного енергозабезпечення;
 • Збільшення долі альтернативних джерел енергетики. «Вільна енергія» – максимальне використання енергії вітру, сонця та інших природних ресурсів.

 

Досягнення України в сфері енергетики

З початку 2015 року, понад 360 млн євро інвестицій залучено у встановлення 361 МВт потужностей відновлюваної електроенергетики. Разом маємо 800 млн євро капіталовкладень у «зелені» проекти за три роки. Це – лише старт, адже на Інтерактивній карті з відновлюваної енергетики України UA MAP маємо нових проектів на 1,2 млрд євро.

 

Проблеми української енергетичної галузі

 • Енергозатратність. За рахунок застарілої техніки невиправдано зростає собівартість згенерованої енергетики;
 • Екологічна проблема. Викиди ТЕС становлять близько 30% усіх твердих часток, що надходять у атмосферу внаслідок господарської діяльності людини. Недостатня адаптація до сучасних екологічних умов підкреслює відсталість України;
 • Енергозалежність та низька інтеграція альтернативних джерел енергетики. 80% спожитих нафтопродуктів імпортується в Україну, з них 80% отримані з російської сировини.

 

Заходи, які пропонує команда ДП «НАЦІОНАЛЬНІ ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ»:

 • Модернізація технологічного забезпечення, що  дозволить оптимізувати кінцеве використання енергії;
 • Впровадження трьох напрямків технологічної диверсифікації:

– використання інноваційних технологій енергозбереження;

– застосування інноваційних технологій генерування енергоносіїв;

– застосування інноваційних технологій переробки та використання енергоносіїв.

 • Розробка стратегій з мінімізації шкоди: технологія циркулюючого киплячого шару, внутрішньоциклова газифікація вугілля, використання водовугільних суспензій;
 • Розвиток альтернативної енергетики:

– добуток енергії з біомас (сільськогосподарських відходів, соломи, органічних твердих
побутових відходів);
– «вільна енергія» (енергія сонця, вітру, тощо).

 •  Створення та застосування тепло-насосних установок, що дозволили б зменшити кількість споживаного органічного палива і вирішити екологічну проблему за рахунок зменшення викидів CO2.

Мета державного підприємства «НАЦІОНАЛЬНІ ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ» – оптимізація втілення вітчизняних проектів з енергозбереження.

Напрямки