Машинобудування

Машинобудування – одне з найбільш перспективних секторів економіки України, наприклад, навіть з низьким об’ємом інвестицій, країна є одним із міжнародних лідерів в сфері літакобудування. Машинобудівна галузь України об’єднує біля 11 тисяч підприємств, що надає велике поле для удосконалення і модернізації. Мета ДП «НАЦІОНАЛЬНІ ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ» – знайти вітчизняних, а також міжнародних інвесторів для фінансування оптимізації роботи підприємств.


 

Проблеми машинобудівного сектору України

  • Недостатня реалізація наробок і стратегій, викладених в науково-дослідницькій базі в робочому процесі підприємств;
  • Низький рівень інновацій, який не дозволяє застосовувати маловідходні та ресурсозберігаючі процеси;
  • Застаріла техніка, яка гальмує процес і перешкоджає стабільній праці. Подібне технічне забезпечення негативно впливає на витрати енергії виробництва;
  • Недостатній рівень капіталовкладень у високотехнологічні засоби машинобудівного виробництва.

 

Заходи, які пропонує команда ДП «НАЦІОНАЛЬНІ ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ»:

  • Адаптація до європейських стандартів машинобудування: більше корпоративної відповідальності, інтенсифікація застосування в виробництві ресурсозберігаючих та еко-ефективних технологій;
  • Впровадження високих стандартів якості, що сприятиме залученню інвестиційного капіталу венчурних фондів;
  • Залучення державної підтримки: податкові пільги для впровадження інновацій на виробництві, спрощення процедури надання документів, формування попиту на продукцію машинобудування на внутрішньому ринку.

Мета ДП «НАЦІОНАЛЬНІ ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ» – сприяння розвитку інноваційної інфраструктури машинобудування. Зазначені вище заходи дозволять машинобудівному виробництву знизити собівартість і збільшити розмір експорту на світовий ринок.

Напрямки