Інвестування

 

Економічні виклики? Інноваційні рішення!

 

Відомий та авторитетний американський професор економіки Джеймс Гвартні, котрий є співавтором проекту під назвою «Індекс економічної свободи», якось зауважив, що «українці успішні всюди, окрім самої України».

Хоча на сьогодні держава займає одне з найостанніх місць поряд з країнами, які мають мінімальну економічну свободу, на сьогодні є не аби які очікування, що ситуація повинна виправитися у найближчий час.

Наприклад, за версією Forbes, Україна знаходиться всередині переліку країн, де таки існують привабливі фактори для прибуткового ведення бізнесу та ефективного інвестування.

Реальна, перевірена можливість отримати додаткові фінансові інвестиції – це використання венчурних фондів та державних грантів, а також активне залучення до співпраці приватних “бізнес-ангелів”.

Новітні розробки та досягнення в галузі використання електронних коштів за короткий період часу змінили уявлення пересічних українців щодо засобів та можливостей інвестування, а також варіантів фінансових розрахунків. Ні в якому разі не можна стояти осторонь таких цікавих та прибуткових іноваційних процесів.

Немає жодних підстав сумніватися в тому, що економічні показники в Україні мають покращитися, адже для цього є всі необхідні вихідні чинники. Ініціативна команда Державного підприємства «НАЦІОНАЛЬНІ ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ» активно працює над створенням комфортних умов для швидкого економічного розвитку у найперспективніших напрямках. Це відбувається за активній підтримці, та всебічним стимулюванні командою НІПу іноваційних проектів, перспективних стартапів та соціальному захисту унікальних творчих особистостей, народжених як в Україні, так і за її межами.

Розробка інноваційної стратегії пов’язана з впровадженням відповідних рішень, а саме:

 1. Залученням іноземних інвестицій та інформуванням спільноти про можливості реалізації проектів.
 2. Активним впровадженням заходів щодо створенню умов для запобігання міграції обдарованих українців за кордон.
 3. Додатковим зацікавленням вітчизняних бізнесменів, які поки що стримано ставляться до інвестування у інноваційні проекти.
 4. Мінімізацією ризиків за допомогою державної підтримки та спеціальних урядових програм.
 5. Допомогою в розкритті власного творчого потенціалу на батьківщині та в міжнародному форматі.

Державна компанія «НАЦІОНАЛЬНІ ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ» планує залучити кошти у западних партнерів на додаткові стимулючи заходи, а саме:

 • Підтримку активних/перспективних стартапів з креативними, цікавими ноу-хау;
 • Реалізацію та всебічну підтримку перспективних інноваційних проектів;
 • Організацію та проведення різноманітних просвітницьких наукових та бізнес-конференцій, семінарів, форумів, і т.ін.;
 • Організацію спеціалізованих заходів (виставок, конференцій, тощо) для анонсування досягнутих успіхів обдарованих особистостей, творчих команд, та перспективного бізнесу по всім іноваційним напрямкам;
 • Створення спеціалізованих баз даних потенційних інвесторів та стартапів.

Окрім вищезгаданого, Державне підприємство “НІП” організовує вкрай впливові заходи міжнародного формату, такі як «Технологія Blockchain та нові можливості для бізнесу в Україні».  Ця конференція повинна дати не аби який поштовх у розвитку українського бізнес середовища, та співтовариства просунутих, творчо мислячих державних чиновників у найгарячишому на сьогодні світовому напрямку економічних та фінансових перетворень за допомогою іноваційних рішень та новітніх Ай-Ті технологій(Blockchain, etc.).

В цілому, у порядку денному діяльності Державного підприємства «НАЦІОНАЛЬНІ ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ» перші місця відведено підтримці та стимулюванню таких напрямків, як:

 • Розкриття можливостей IT-технологій в Україні;
 • Погляд на аграрний сектор України через призму над-нових технологій та іновацій;
 • Розкриття для самих себе та для всього світу унікального потенціалу українського машинобудування;
 • Використовуючи най-просунітіши та екологічно унікальні технології, дати міцний поштовх для розкриття енергетичного потенціалу України.
 • Допомога та всіляка підтримка талановитим та творчим особистостям, а саме, – конструкторам, авторам новітніх розробок та активним, не байдужим до “Ноу-Хау” підприємцям.

Державне підприємство «НАЦІОНАЛЬНІ ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ» буде ретельно піклуватись про те, щоб у творчих, активних особистостей та просунутих, креативних команд в наявності завжди було все необхідне для потужного та нестримного руху вперед.

 

 

Напрямки