Агросфера

Агропромисловий комплекс – серед провідних в економіці України. АПК сприяє виходу держави на міжнародний рівень, адже його доля в ВВП країни в 2016 році становила 11,7%, а в структурі експортного обсягу — 43%. За даними Інституту Аграрної економіки НАН, в український АПК протягом 2016 року було інвестовано 44,2 млрд. гривень, а прогнозний обсяг капітальних інвестицій у 2017 році сягає понад 70 млрд. грн. У 2017 році лише ЄБРР планує інвестувати в АПК 150-200 млн. євро.
Мета ДП “НАЦІОНАЛЬНІ ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ” – збільшити вітчизняні й міжнародні інвестиції шляхом оптимізації процесу та реалізації потенціалу робочої сили.

11,7%

доля агропромислового
комплексу у ВВП країни
в 2016 році

43%

доля агропромислового
комплексу в структурі
експортного обсягу

44,2 млрд. грн.

було інвестовано
в український АПК
у 2016 році

150-200 млрд. євро

план інвестицій ЄБРР
в АПК на 2018 рік


 

Основні питання АПК України:

 • Неефективна підготовка та освіта робочої сили, що призводить до більших витрат і нижчого прибутку, не дивлячись на те, що 20% українців задіяно у сільському господарстві;
 • Недостатня вмотивованість аграріїв створювати нові робочі місця;
 • Незрозуміла і складна процедура подання документів на програми довгострокового фінансування;
 • Недостатня оптимізація управління земельними ресурсами та відсутність , науково-обґрунтованих систем ведення сільського господарства, що призводить до деградації земель, монокультурізації землеробства;
 • За рахунок неефективної організації праці відбувається завищена собівартість вирощуваних культур;
 • Труднощі в асиміляції до європейських стандартів, недостатнє залучення сучасних технологій.

 

Провівши експертний аналіз галузі, фахівці ДП «НАЦІОНАЛЬНІ ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ» запропонували впроваждення наступних кроків:

 • Оптимізація АПК на державному рівні: регулювання цін і фермерських доходів; бюджетне фінансування; кредитування; оподаткування; стабілізація ринку сільськогосподарської продукції;
 • Оптимізація АПК на рівні підприємства: запровадження сучасних технологій в менеджменті (тімбілдинг,тощо), використання альтернативних джерел енергії, участь у міжнародних і місцевих конференціях;
 • Інтеграція новітніх технологій у виробничі процеси: точкове землеробство, мінімілізація обробки землі, електронна карта полів, використання GPS;
 • Підвищення стандартів харчових продуктів, що дозволить перейти від сировинного експорту до експорту продукції з високою доданою вартістю;
 • Розширення ринків збуту України в Азії, Африці, ЄС та США, глобалізація.

 

Державне підприємство «НАЦІОНАЛЬНІ ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ» оптимізує процес переходу від застарілих технологій до залучень перспективних стартапів і економних рішень, сприяючих виходу АПК на міжнародний рівень.

Напрямки