Про нас

Державне підприємство “НАЦІОНАЛЬНІ ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ” було створене у 2013 році Українським урядом, який є його засновником і одноосібним власником. Підпорядковується державна компанія Міністерству економічного розвитку і торгівлі України.

Наша Міссія

Aктивна участь у формуванні, популяризації та реалізації інноваційного потенціалу України.

Наша Мета

 • Створення комфортних умов для реалізації українських національних інноваційних проектів.
 • Залучення інвестиційного капіталу для впровадження і підтримки інноваційної діяльності, наукових досліджень та розвитку високих технологій в Україні.
 • Синтез перспективних напрямів інтенсивного впровадження інновацій, знань та результатів інтелектуальної праці українців з використанням сучасних технологій.
 • Створення сучасної інформаційно-комунікаційної інфраструктури.

Напрямки нашої діяльності:

 • Створення іміджу держави Україна як передової країни в сфері інноваційних технологій в різних галузях економіки. Серед яких технологічні інновації в енергетиці, аграрному секторі, екології, машинобудування, тощо.
 • Пошук, відбір, сприяння унікальних інноваційних ідей та робот на теренах України, створення робочих місць та залучення міжнародного та вітчизняного капіталу в пріоритетних галузях економіки держави.
 • Як запобігти «витоку мізків»? Створення умов для успішної реалізації українських стартапів на міжнародних ринках та в Україні.
 • Інформування суспільства та впровадження сучасних цифрових технологій на державному рівні.

Наші Цінності:

 • Креативний підхід
 • Інноваційні рішення
 • Орієнтація на результат
 • Командна робота

Нашi партнери

UA EN